TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Ước tính cước phí

Tính năng này cho phép ước tính cước phí cho từng tuyến. 

Bước 1: Chọn phạm vi gửi hàng: Việt Nam hoặc quốc tế

Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện của người gửi và người nhận

Bước 3: Điền thông tin bưu phẩm gồm:

  • Khối lượng bưu phẩm (gram)
  • Số tiền thu hộ

Bước 4: Ấn tra cứu

Tiện ích