Điều khoản sử dụng

Hệ thống phần mềm của Viettel Post được thiết lập tại địa chỉ website https://viettelpost.com.vn/ được đăng ký tại Bộ Công Thương nhằm mục đích cung cấp cho Khách hàng dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và tiện lợi.

Trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Viettel Post, mong Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng. Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho khách hàng trên ứng dụng và website của Viettel Post.

Thủ tục gửi bưu gửi

– Mở bưu gửi để giao dịch viên kiểm tra nội dung, chứng từ đi kèm

– Gói bọc bưu gửi theo quy định của Bưu chính Viettel (VTP), cân, niêm phong, đối chiếu cước phí với bảng giá và gửi kèm đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

– Điền đầy đủ thông tin, ký, ghi rõ họ tên vào mặt trước và mặt sau phiếu gửi.

– Lưu liên 3 phiếu gửi.

Quyền của Người gửi

– Được Viettel Post cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến toàn bộ quy trình cung ứng Dịch vụ.

– Được Viettel Post đảm bảo bí mật thông tin, an toàn đối với Bưu gửi trong toàn quá trình giao hàng theo qui định của pháp luật.

– Được Viettel Post giải quyết khiếu nại, được giải quyết thỏa đáng về Dịch vụ cung ứng đã sử dụng. – Được Viettel Post bồi thường thiệt hại tùy theo thực tế từng trường hợp.

Nghĩa vụ của Người gửi

– Thực hiện việc đối soát cước phí Dịch vụ đảm bảo đúng thời hạn.

– Không gửi Bưu gửi chưa được lưu thông trên thị trường, hàng cấm, hàng hạn chế vận chuyển/kinh doanh hoặc hàng kinh doanh có điều kiện nhưng không cung cấp được giấy phép.

– Khách hàng có nghĩa vụ mở hàng và phối hợp với Viettel Post trong việc đồng kiểm cũng như niêm phong hàng hóa khi gửi hàng.

– Chịu trách nhiệm trước Viettel Post và trước pháp luật về nội dung Bưu gửi, hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của Bưu gửi và chứng từ đính kèm.

– Chịu trách nhiệm làm việc, giải quyết với Cơ quan có thẩm quyền khi Bưu gửi tạm giữ hoặc tịch thu.

– Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ của Bưu gửi cho Viettel Post khi gửi Bưu gửi.

– Viettel Post sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Bưu gửi bị tạm giữ hoặc tịch thu bởi cơ quan có thẩm quyền do Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đính kèm.

– Đóng gói Bưu gửi theo đúng từng quy cách, kích thước và tính chất của từng mặt hàng, đặc biệt đối với Bửu gửi là các mặt hàng dễ vỡ.

– Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn liên quan đến Bưu gửi; thông tin liên quan đến Người gửi, Người nhận trên Bưu gửi.

– Bồi thường thiệt hại thực tế cho Viettel Post và bên thứ 3 có liên quan khi thiệt hại xảy ra có nguồn gốc từ Khách hàng/Người gửi theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên quan đến Người nhận mà Khách hàng giao cho Viettel Post. Trường hợp xảy ra sai sót về thông tin Người nhận hoặc Bưu gửi không đúng yêu cầu của Người nhận thì Khách hàng có trách nhiệm tự giải quyết với Người nhận, đồng thời Khách hàng vẫn phải thanh toán Cước phí Dịch vụ đối với Đơn hàng trên dựa trên lộ trình đã thực hiện.

– Bằng chi phí của mình, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp về quyền sở hữu Bưu gửi, nguồn gốc Bưu gửi với bên thứ ba bất kỳ; hoặc khiếu nại của Người nhận về việc hàng hóa bị lỗi, không đúng yêu cầu.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại Thời hiệu khiếu nại

– Bưu gửi suy suyển, hư hỏng, giá cước, nội dung khác: 01 tháng kể từ ngày bưu gửi phát thành công.

– Mất mát, chuyển phát bưu gửi chậm: 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình.

– Thời gian giải quyết khiếu nại không quá 02 tháng đối với bưu gửi trong nước; không quá 03 tháng đối với bưu gửi quốc tế.

– VTP tiếp nhận, xử lý khiếu nại bằng: công văn, tổng đài 19008095, hoặc giao dịch viên trực tiếp.