TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Cấu hình nhân viên

Nếu người dùng là chủ shop và có nhiều nhân viên, hệ thống cho phép người dùng thêm các tài khoản là nhân viên của mình. Lúc này, người dùng có thể quản lý đơn của các nhân viên đó. 

Bước 1: Người dùng điền SĐT/Email của nhân viên vào ô Email hoặc Số điện thoại. Click thêm nhân viên. 

Bước 2: Sau đó yêu cầu nhân viên có tài khoản này click xác nhận ở lần đăng nhập đầu tiên. Quá trình đăng ký tài khoản nhân viên thành công.

Người dùng có thể xóa tài khoản nhân viên bằng cách chọn icon Xóa ở cuối mỗi tài khoản. 

Tiện ích