Hotline: 1900 8095 8:00 - 20:00, Thứ 2 - Chủ Nhật

Đại hội đồng cổ đông

/Đại hội đồng cổ đông
/Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau: – Thời gian tổ chức: [...]

2021-04-15T11:26:38+07:0002/04/2021|

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gửi VSD, vui lòng theo dõi tại [...]

2021-03-12T14:05:25+07:0012/03/2021|

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2019. Vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-09-21T17:04:46+07:0021/09/2020|

Công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, vui lòng click [...]

2020-09-10T09:35:18+07:0010/09/2020|

Xem thêm