Hotline: 1900 8095 8:00 - 20:00, Thứ 2 - Chủ Nhật

Đại hội đồng cổ đông

/Đại hội đồng cổ đông
/Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết vui lòng theo dõi tại [...]

2021-05-13T10:33:25+07:0025/04/2021|

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau: – Thời gian tổ chức: [...]

2021-04-25T14:40:28+07:0002/04/2021|

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gửi VSD, vui lòng theo dõi tại [...]

2021-03-12T14:05:25+07:0012/03/2021|

Xem thêm
Join over 4000 of Your Peers!

Signup For Access To Free WordPress Tips & Resources.

For more details click on the below link.
Trạm hạnh phúc
close-link