Quyết định chấp thuận niêm yết của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh đối với cổ phiếu..
22 Tháng Mười Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố quyết định chấp thuận niêm...

Thông báo thay đổi mẫu dấu tròn của Tổng Công ty
19 Tháng Mười, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo...

CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023
5 Tháng Mười, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin miễn nhiệm...

Công văn gửi HNX về đăng ký ngày giao dịch đối với cổ phiếu là cổ tức..
14 Tháng Chín, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Công văn...

Tin cổ đông

Analyst Meeting năm 2024

  26/02/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông và nhà đầu tư tham dự Chương trình: “Gặp gỡ nhà đầu tư và thông...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  22/02/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết vui...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  22/02/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết vui...

Xem thêm

Thông báo về ngày hủy giao dịch trên sàn UPCOM để chuyển sàn HOSE

  07/02/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thông báo của HNX về ngày hủy giao dịch trên sàn UPCOM để chuyển sàn HOSE,...

Xem thêm

Bản cáo bạch niêm yết trên Hose và các phụ lục kèm theo

  25/12/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Bản cáo bạch niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (Hose) và các...

Xem thêm

Quyết định chấp thuận niêm yết của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh đối với cổ phiếu VTP

  22/12/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh đối...

Xem thêm

Thông báo của Hose về việc nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Viettel Post

  27/10/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo của Hose về việc nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu...

Xem thêm

Thông báo thay đổi mẫu dấu tròn của Tổng Công ty

  19/10/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo thay đổi mẫu dấu tròn của Tổng Công ty, chi tiết vui lòng theo...

Xem thêm

CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023

  05/10/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023, chi tiết vui lòng theo dõi...

Xem thêm

Công văn gửi HNX về đăng ký ngày giao dịch đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2022

  14/09/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Công văn gửi HNX về đăng ký ngày giao dịch đối với cổ phiếu là cổ...

Xem thêm