Viettel Post tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022
25 Tháng Tư, 2022

Sáng ngày 23/04/2022, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã tổ chức...

NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
21 Tháng Năm, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết...

Analyst Meeting quý 1 năm 2021
6 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) trân trọng thông báo về việc...

CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng
13 Tháng Một, 2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay...

Tin cổ đông

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn VTPost 8/2022

  15/08/22

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Khác. – Mã...

Xem thêm

CBTT thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

  02/08/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

CBTT giao dịch cổ phiếu của Công đoàn VTPost

  14/07/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Công đoàn VTPost như sau: – Tên tổ chức thực hiện...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty

  13/07/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Tổng Công ty, vui lòng...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  22/06/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với người liên quan quý 2/2022

  12/06/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người có liên quan quý 2/2022, vui lòng theo dõi tại...

Xem thêm

CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

  01/06/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VTPost

  25/05/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VTPost, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

CBTT thay đổi Tổng Giám đốc

  18/05/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thay đổi Tổng Giám đốc, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

CBTT xác nhận ngành nghề kinh doanh năm 2022

  12/05/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố xác nhận ngành nghề kinh doanh năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm