Viettel Post tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022
25 Tháng Tư, 2022

Sáng ngày 23/04/2022, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã tổ chức...

NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
21 Tháng Năm, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết...

Analyst Meeting quý 1 năm 2021
6 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) trân trọng thông báo về việc...

CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng
13 Tháng Một, 2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay...

Tin cổ đông

CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VTPost

  25/05/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VTPost, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

CBTT thay đổi Tổng Giám đốc

  18/05/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thay đổi Tổng Giám đốc, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Viettel Post tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022

  25/04/22

Sáng ngày 23/04/2022, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022. Tại Đại hội, các cổ...

Xem thêm

Analyst meeting quý 1/2022

  06/04/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời quý cổ đông và nhà đầu tư tham dự Chương trình: “Trao đổi về kết quả kinh doanh...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  04/03/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người có liên quan quý 1/2022

  04/03/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người có liên quan quý 1/2022, vui lòng theo dõi tại...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  04/03/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với người có liên quan quý 4/2021

  20/11/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với người có liên quan quý 4/2021, vui lòng theo...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

  19/10/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển sàn Hose

  21/09/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển sàn Hose, vui...

Xem thêm