Hotline: 1900 8095 8:00 - 20:00, Thứ 2 - Chủ Nhật

Tin cổ đông

/Tin cổ đông
/Tin cổ đông

CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VTP - Số lượng cổ [...]

2021-01-13T15:36:52+07:0013/01/2021|

CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VTP - Số lượng cổ phiếu [...]

2020-12-16T13:52:14+07:0016/12/2020|

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_PTGĐ Phạm Văn Tuyên

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyên - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: VTP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước [...]

2020-12-16T13:48:57+07:0016/12/2020|

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Mã chứng khoán: VTP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: [...]

2020-12-16T13:48:13+07:0016/12/2020|

Xem thêm