Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm..
24 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh...

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về...

Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm việc, nhận thư của Viettel Post
16 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo thay đổi...

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2021
6 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo về ngày...

Tin cổ đông

Analyst Meeting năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

  25/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông và nhà đầu tư tham dự Chương trình: “Trao đổi về kết quả kinh doanh...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về hợp đồng, giao dịch với Người liên quan quý 1/2023

  24/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về hợp đồng, giao dịch với Người liên quan quý 1/2023, vui lòng...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nghiêm Phương Nhi

  20/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nghiêm Phương...

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc

  15/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  24/02/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  23/02/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui...

Xem thêm

Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm việc, nhận thư của Viettel Post

  16/12/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm việc, nhận thư của Viettel Post, vui lòng theo...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương dự án đầu tư kho logistics tại Đà Nẵng

  15/12/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương dự án đầu tư kho logistics tại Đà Nẵng, vui lòng...

Xem thêm

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2021

  06/12/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2021, vui...

Xem thêm

Thông báo chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu VTP của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

  29/11/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu VTP của Sở giao dịch chứng...

Xem thêm