Chuyển phát Quốc tế UPS

Là dịch vụ Viettel Post trực tiếp nhận và kết nối qua các hãng chuyển phát quốc tế do khách hàng chỉ định

Chi tiết

Chuyển phát quốc tế nhanh

Là dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Viettel Post phối hợp với hãng chuyển phát quốc tế TNT cung cấp

Chi tiết

Chuyển phát Quốc tế DHL

Là dịch vụ Viettel Post trực tiếp nhận và kết nối qua các hãng chuyển phát quốc tế do khách hàng chỉ định

Chi tiết