Quy định chung Dịch vụ chuyển phát trong nước

Một số quy định chung đối với Dịch vụ Chuyển phát trong nước

Chi tiết

Chuyển phát trong nước

Là giải pháp vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác với thời gian giao hàng tối ưu. Dịch vụ cung cấp nhiều ưu đãi liên quan đến phí thu hộ, hoàn cước, nhận hàng tại nhiều địa chỉ và sử dụng kho bãi,...

Chi tiết

Chuyển phát hàng nặng

Là giải pháp vận chuyển hàng trọng lượng lớn từ 30kg trở lên, uy tín, chất lượng. Dịch vụ chia các mức trọng lượng theo đặc thù hàng nặng với giá cước hợp lý, với thời gian giao hàng nhanh chóng 1-2 ngày

Chi tiết

Chuyển phát Tài liệu

Là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, thư từ trong nước theo chỉ tiêu thời gian tiêu chuẩn. Không áp dụng với các đơn hàng có thu hộ COD.

Chi tiết

Chuyển phát Hoả tốc, hẹn giờ

Là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát nhanh chứng từ hàng hóa, vật phẩm có thứ tự ưu tiên cao nhất trong các dịch vụ chuyển phát với chỉ tiêu thời gian toàn trình không quá 24 giờ.

Chi tiết

Dịch vụ cộng thêm

Là các dịch vụ nhằm hỗ trợ cho việc phát hàng của Viettel Post phục vụ tốt nhất cho Khách hàng, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.

Chi tiết