TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Trang chủ

Trang Tổng quan cung cấp các chỉ số tổng quát về Tiền hàng, Đơn hàng cần xử lý, Thống kê đơn hàng và Top 10 sản lượng theo tỉnh thành.

  • (1): Bộ lọc thời gian 
  • (2): Thống kê các chỉ số tiền hàng: Đã trả tiền, Chờ trả tiền, Chưa đối soát
  • (3): Biểu đồ thống kê đơn hàng: Đơn giao thành công, Đơn hoàn
  • (4): Biểu đồ top 10 sản lượng đơn theo tỉnh thành

1. Lọc xem theo thời gian 

Ấn chọn khung thời gian để tìm xem bảng trạng thái theo thời gian.

2. Thông tin tiền hàng 

Mục tiền hàng sẽ hiển thị các trạng thái Đã trả tiền, Chờ trả tiền, Chưa đối soát của tháng đã chọn. 

Để xem chi tiết, nhấn nút Xem chi tiết để xem thông tin về Dòng tiền.

3. Đơn cần xử lý 

Khi có đơn hàng cần xử lý (Giao hàng một phần, Chờ xử lý, Sửa COD hoặc Sửa thông tin) thì đơn hàng sẽ hiện ngay trên Trang chủ để bạn có thể thao tác ngay lập tức khi vừa mở trang web.

3.1 Xem thông tin đơn hàng

Ấn vào phần mã đơn để xem được thông tin chi tiết của đơn hàng. 

3.2 Lưu kho

Ấn vào biểu tượng kho để chọn ngày lưu kho cho hàng hóa. Bạn có thể xem được số ngày lưu kho và cước phí lưu kho. Ấn xác nhận để hoàn thành lưu tại kho cho hàng hóa.

3.3 Duyệt hoàn 

Chọn biểu tượng duyệt hoàn và xác nhận để thực hiện Duyệt hoàn đơn hàng hoặc ấn Hủy bỏ để hủy thao tác Duyệt hoàn.

3.4 Phát tiếp

Tùy chọn đơn hàng phát tiếp một phần hoặc phát tiếp toàn bộ.

 

  • Phát tiếp một phần

Bước 1: Chọn pháp tiếp một phần 

Bước 2: Điền thông tin

  • Hàng hóa sẽ giao: Chọn ảnh hàng hóa sẽ giao, số tiền COD và điền ghi chú hàng hóa
  • Hàng hóa nhận về: Chọn ảnh hàng hóa sẽ nhận về và điền ghi chú hàng hóa. 

Bước 3: Ấn lưu để lưu thông tin của thao tác phát tiếp một phần.

Bước 4: Xác nhận giao một phần qua mã OTP được gửi qua email, tin nhắn SMS hay Mocha.

Bước 5: Điền mã OTP để xác nhận

 

  • Phát tiếp toàn phần

Chọn phát tiếp toàn phần và điền thông tin ghi chú của số điện thoại, địa chỉ,…Ấn Xác nhận để thực hiện phát tiếp toàn phần hoặc ấn Hủy bỏ để hủy thao tác.

3.5 Gọi bưu tá: Tính năng đang phát triển 

4. Thống kê đơn hàng 

Thống kê đơn hàng hiển thị thống kê về số lượng các đơn theo trạng thái Giao thành công, Đã hoàn theo chi tiết từng ngày trong khung thời gian đã chọn.

5. Top 10 tỉnh có lượng đơn cao nhất 

Biểu đồ sẽ hiển thị 10 tỉnh có số lượng đơn hàng nhiều nhất trong khung thời gian đã chọn.

Tiện ích