TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Tạo đơn lẻ

1 Đơn hàng trong nước

Bước 1: Chọn thông tin Người gửi để thêm mới hoặc cài đặt mặc định người gửi

Bước 2: Điền thông tin Người nhận: Số điện thoại, Họ tên, Địa chỉ người nhận. 

1.1 Tỷ lệ nhận hàng thành công 

Sau khi nhập số điện thoại người nhận, tỷ lệ nhận hàng thành công hiển thị tại màn hình tạo đơn, hỗ trợ các chủ shop đánh giá tỷ lệ nhận hàng của người mua, tránh bom hàng.

1.2 Gợi ý địa chỉ 

Nếu không tìm thấy địa chỉ gợi ý, vui lòng nhấn chuột vào phần “Nhấn vào đây” để chọn địa chỉ gửi hàng tới cho người nhận.

1.3 Nhận hàng tại bưu cục 

Tích chọn “Nhận hàng tại bưu cục” hệ thống tự động gợi ý địa chỉ bưu cục gần nhất. Người nhận sẽ đến địa chỉ bưu cục này để nhận hàng.

Bước 3: Điền thông tin hàng hóa 

Có 2 cách điền thông tin hàng hóa: 

Cách 1: Điền trực tiếp các trường thông tin về hàng hóa 

 • Mã đơn hàng: Khách hàng nhập mã đơn hàng tự tạo
 • Tên hàng
 • Trọng lượng
 • Giá trị
 • Kích thước: Đối với hàng hóa có kích thước cồng kềnh, trọng lượng sẽ được quy đổi theo công thức riêng. Chi tiết tham khảo tại link Quy đổi kích thước

Lưu ý: Trường có dấu sao là trường bắt buộc nhập.

Cách 2: Nhập từ khóa của tên hàng hóa. 

Người dùng có thể tìm kiếm từ danh sách hàng hóa đã lưu ở mục danh sách hàng hóa. Chọn Quản lý danh sách hàng hóa để xem chi tiết danh sách danh mục các hàng hóa. 

Bước 4: Chọn dịch vụ vận chuyển và dịch vụ cộng thêm

Lưu ý: Khi khách hàng chọn hàng hóa là hàng giá trị cao, quý khách vui lòng chọn dịch vụ cộng thêm bảo hiểm, động kiểm để đảm bảo giá trị hàng hóa

 • Khuyến mại: Ấn vào mục chọn mã để chọn mã phù hợp. 
 • Tham khảo mục Ưu đãi để xem chi tiết về các mã Khuyến mại đã sử dụng, chưa sử dụng. 

Bước 5: Tùy chỉnh thông tin đơn hàng 

 • Tiền thu hộ: Tích chọn “Thu hộ bằng tiền hàng”, hệ thống sẽ tự tính tiền thu hộ bằng giá trị hàng hóa đã nhập hoặc khách hàng tự nhập tiền thu hộ.
 • Người trả cước: Tích chọn người gửi/ người nhận là người trả cước cho đơn hàng
 • Yêu cầu khi giao hàng: tùy chọn cho người nhận xem hàng hoặc không xem hàng
 • Yêu cầu khác: Nhập vào ô này nếu bạn có yêu cầu khác dành cho bưu tá
 • Thời gian phát hàng mong muốn: Khách hàng có thể tùy chọn thời gian phát hàng mong muốn trong các thời gian sau: 
 • Cả ngày
 • Sáng (7h30-12h00)
 • Chiều (13h30- 18h00)
 • Tối (18h30- 21h00)
 • Giờ hành chính 
 • Chủ nhật
 • Ngày nghỉ lễ
 • Lưu thông tin đơn hàng: Chọn checkbox lưu thông tin hàng hóa, ghi chú khi tạo đơn lần sau

Bước 6: Lưu thông tin đơn hàng

 • Gửi ngay: Gửi vận chuyển đơn hàng
 • Lưu nháp: Lưu đơn hàng ở trạng thái mới tạo
 • Làm mới: Xóa các thông tin đơn hàng nhập, tạo lại đơn từ đầu

1.4 Cài đặt tạo đơn

Tính năng cho phép thay đổi tùy chọn khi tạo đơn.

1.5 Tạo đơn theo mẫu

1.6 Nhập excel

2 Đơn hàng quốc tế

Bước 1: Nhập thông tin người gửi, người nhận, hàng hóa, dịch vụ, yêu cầu khi giao. 

Cước phí cho đơn hàng sẽ được dựa trên mã vùng số điện thoại của người nhận hàng. 

Bước 2: Tạo đơn/lưu nháp

 • Lưu nháp: vào danh sách đơn hàng với trạng thái chưa duyệt
 • Tạo đơn: vào danh sách đơn hàng với trạng thái đã duyệt

Tiện ích