Hotline: 1900 8095 8:00 - 20:00, Thứ 2 - Chủ Nhật

Tin đấu thầu

/Tin đấu thầu
/Tin đấu thầu

Kết quả gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel thông báo kết quả gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV năm [...]

2020-08-18T09:38:06+07:0029/05/2020|

Xem thêm