Hotline: 1900 8095 8:00 - 20:00, Thứ 2 - Chủ Nhật

Quan hệ cổ đông

/Quan hệ cổ đông
/Quan hệ cổ đông

NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển sàn Hose

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển sàn Hose, vui lòng theo dõi tại đây.

2021-09-21T11:37:43+07:0021/09/2021|

Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2020, vui lòng theo dõi tại [...]

2021-06-09T20:44:47+07:0009/06/2021|

NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.

2021-05-21T08:28:59+07:0021/05/2021|

Xem thêm