NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
21 Tháng Năm, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết...

Analyst Meeting quý 1 năm 2021
6 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) trân trọng thông báo về việc...

Báo cáo tài chính quý 4 2020
30 Tháng Một, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính...

CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng
13 Tháng Một, 2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay...

Quan hệ cổ đông

Analyst meeting quý 1/2022

  06/04/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời quý cổ đông và nhà đầu tư tham dự Chương trình: “Trao đổi về kết quả kinh doanh...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  04/03/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển sàn Hose

  21/09/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển sàn Hose, vui...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2020

  09/06/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2020,...

Xem thêm

NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020

  21/05/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020, vui...

Xem thêm

Analyst Meeting quý 1 năm 2021

  06/04/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) trân trọng thông báo về việc tổ chức Analyst Meeting (AM) – Q1/2021. AM là một hoạt động được Viettel...

Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

  30/01/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 4 2020

  30/01/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

  13/01/21

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán:...

Xem thêm

CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

  16/12/20

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: VTP...

Xem thêm