Analyst Meeting năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
25 Tháng Ba, 2023

 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông và...

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về...

Báo cáo tài chính quý 4/2022
30 Tháng Một, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính...

NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
21 Tháng Năm, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết...

Quan hệ cổ đông

Analyst Meeting năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

  25/03/23

 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông và nhà đầu tư tham dự Chương trình: “Trao đổi về kết quả kinh doanh...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về hợp đồng, giao dịch với Người liên quan quý 1/2023

  24/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về hợp đồng, giao dịch với Người liên quan quý 1/2023, vui lòng...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nghiêm Phương Nhi

  20/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nghiêm Phương...

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc

  15/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  23/02/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 4/2022

  30/01/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

  30/01/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Giới thiệu Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

  25/01/23

Giới thiệu chung về Viettel Post Ngày 01/07/1997, Bộ phận Bưu chính trực thuộc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (nay là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông...

Xem thêm

Analyst meeting quý 1/2022

  06/04/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời quý cổ đông và nhà đầu tư tham dự Chương trình: “Trao đổi về kết quả kinh doanh...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  04/03/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm