TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Góp ý – Khiếu nại

(1) Tìm kiếm khiếu nại theo mã đơn, mã khiếu nại

(2) Bộ lọc thời gian

Tạo mới khiếu nại: 

Bước 1: Chọn Tạo khiếu nại mới

Bước 2: Điền thông tin: Loại khiếu nại, địa chỉ lấy hàng, mã đơn hàng và nhập nội dung khiếu nại/góp ý. 

Bước 3: Ấn xác nhận để gửi khiếu nại hoặc ấn hủy bỏ để hủy khiếu nại.

Tạo khiếu nại bằng file excel

Cách 1: Tải file excel có sẵn lên hệ thống 

Cách 2: Tải file excel mẫu Khiếu nại về, điền các thông tin: Loại khiếu nại, Mã đơn hàng, Nội dung khiếu nại. Sau đó up file này lên hệ thống. 

Tiện ích