Dịch vụ cộng thêm

I. ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ cộng thêm là các dịch vụ cộng thêm cho dịch vụ chính, nhằm đáp ứng các yêu cầu phát sinh đặt biệt của khách hàng. Hỗ trợ cho các khâu nhận, vận chuyển, giao.

II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ