Dịch vụ cộng thêm

I. ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ cộng thêm là các dịch vụ nhằm hỗ trợ cho việc phát hàng của Viettel Post phục vụ tốt nhất cho Khách hàng, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.

II. KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Dịch vụ cộng thêm áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát của Viettel Post.

III. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ