TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Cài đặt tạo đơn

Chức năng này cho phép người dùng mặc định 1 số thông tin khi tạo đơn: tùy chọn lấy hàng, Ghi chú đơn hàng, Thời gian phát hàng. Khi tạo đơn, hệ thống sẽ mặc định theo những cài đặt này của người dùng giúp cho quá trình tạo đơn nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Tiện ích