TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Quản lý khuyến mại

  • (1) Chọn Chưa sử dụng hoặc Đã sử dụng để tìm tất cả các mã khuyến mại trong ví. 
  • (2) Nhập Mã khuyến mại vào ô tìm kiếm để tìm các Khuyến mãi trong ví Voucher hoặc 
  • (3) Chọn Sử dụng ngay các Mã khuyến mại> Mở màn hình tạo đơn

Tiện ích