TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Tra bưu cục

Người dùng có thể tìm kiếm bưu cục bằng cách “Chọn tỉnh”, quận/huyện, hệ thống sẽ điều hướng bản đồ đến những bưu cục gần nhất so với tìm kiếm của người dùng.

 

Tiện ích