Báo cáo thường niên năm 2020
12 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo...

Báo cáo thường niên năm 2019
30 Tháng Ba, 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo thường niên...

TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng..
13 Tháng Sáu, 2019

Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công...

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2022.

  17/04/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2021

  19/04/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2020

  12/04/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2019

  30/03/20

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2019, vui lòng click vào đây để theo dõi.

Xem thêm

TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán)

  13/06/19

Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán), Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng...

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2018

  19/03/19

Báo cáo thường niên năm 2018 BC thuong nien nam 2018 – VTP

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2017

  30/03/18

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2016

  15/03/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2016, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm