TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Tài khoản

Bước 1: Điền các thông tin sau:  

  • Tên khách hàng, công ty 
  • Email: Được mặc định theo email ban đầu người dùng đã đăng ký. KH cần verify email/sđt khi muốn đổi sđt/email
  • Số điện thoại: Mặc định theo SĐT ban đầu người dùng đăng ký.  
  • Các thông tin cá nhân: Ngày sinh, Số CMT, Địa chỉ thường trú/ địa chỉ xuất hóa đơn, cấu hình cho khách hàng doanh nghiệp.

Lưu ý: KH cần verify email/SĐT khi muốn đổi sang email/ SĐT khác. 

Bước 2: Nhấn lưu.

Tiện ích