TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Cài đặt thông tin người gửi

  • (1) Bộ lọc trạng thái: Đang hoạt động, Dừng hoạt động. 
  • (2) Bộ lọc tên người gửi: Nhập tên người gửi vào để tìm kiếm nhanh. 
  • (3) Thêm người gửi: Điền thông tin Tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Tỉnh/thành phố, Quận/Huyện, Phường xã và ấn Lưu để thêm địa chỉ lấy hàng mới.

+ Đặt làm địa chỉ mặc định: Chức năng này cho phép người dùng mặc định sẵn kho gửi khi tạo đơn. Khi kho được làm địa chỉ mặc định sẽ không bị xóa khỏi danh sách Địa chỉ lấy hàng. 

+ Muốn thay đổi thông tin Địa chỉ lấy hàng, ấn vào hình bút để thay đổi các thông tin. 

+ Muốn xóa thông tin Địa chỉ lấy hàng, ấn vào icon thùng rác để tạm dừng hoạt động của kho đó đi.

Tiện ích