TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Danh sách hàng hóa

Thêm mới hàng hóa 

Bước 1: Chọn Thêm mới 

Bước 2: Nhập mã hàng hóa, tên hàng hóa để tạo thông tin chi tiết về hàng hóa đó: 

 • Mã hàng hóa
 • Tên hàng hóa
 • Trọng lượng (gram)
 • Đơn giá
 • Kích thước (cm)
 • Thao tác (Thêm bản sao mới, sửa và xóa) 

Bước 3: Các tùy chọn lưu hàng hóa giúp tạo nhiều sản phẩm nhanh chóng

 • Lưu và đóng: Lưu và đóng popup
 • Lưu và thêm mới: Lưu và giữ nguyên popup tạo hàng hóa
 • Lưu và sao chép: Lưu và giữ nguyên thông tin hàng hóa vừa nhập, giúp tạo nhanh hàng hóa có thuộc tính giống nhau

Bước 4: Chọn Xác nhận để lưu thông tin hàng hóa vừa tạo.

 • (1) Nhập mã hàng hóa, tên hàng hóa để tìm thông tin chi tiết về hàng hóa đó.
 • (2) Thao tác: 

+ Thêm bản sao mới/Sửa hàng hóa: Tính năng này cho phép sửa đổi thông tin của Hàng hóa.

+ Xóa hàng hóa: Xóa sản phẩm ra khỏi danh sách hàng hóa.

Tiện ích