TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Thống kê tiền hàng

1 Thống kê

  • (1) Chọn COD: COD gồm cước người nhận trả, COD không gồm cước người nhận trả. 
  • (2) Bộ lọc ngày tháng: Người dùng có thể lọc ngày tháng, tối đa 31 ngày.  
  • (3) Thống kê nhanh: Hiển thị Số lượng đơn hàng, Tổng tiền thu hộ, Tổng tiền cước tính theo ngày đã chọn. 
  • (4) Thống kê theo trạng thái: Hiển thị Số lượng đơn hàng, Tổng tiền thu hộ, Tổng tiền cước theo từng trạng thái trong khoảng thời gian đã chọn.

 

2 Dòng tiền 

Tính năng này cho phép người dùng theo dõi được các báo cáo thống kê liên quan đến tiền hàng/tiền cước phát sinh trong quá trình gửi hàng tại Viettel Post.

  • Bộ lọc theo thời gian
  • Trạng thái dòng tiền: Đã trả tiền, Đã đối soát và Chưa đối soát
  • Chi tiết bảng kê 
  • Biểu đồ thống kê tiền COD theo trạng thái đối soát (Tính theo ngày đối soát)

  • Quản lý tiền hàng: Chọn button “Quản lý tiền hàng” để xem giao diện tiền cũ

  • Chi tiết bảng kê

Tiện ích