TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Thống kê doanh thu

  • (1) Bộ lọc theo các tiêu chí: Lọc theo địa phương, khách hàng, kho hàng.  
  • (2) Bộ lọc theo thời gian Người dùng có thể lọc ngày tháng, tối đa 31 ngày  
  • (3) Thống kê nhanh: Tổng đơn hàng, tổng số tỉnh/kho hàng/khách hàng, tổng doanh thu của những đơn hàng ở trạng thái “Giao thành công”  
  • (4) Biểu đồ: Chia thành 11 màu sắc tương ứng với 10 tỉnh/kho hàng/khách hàng có tỷ lệ doanh thu cao nhất. Các tỉnh còn lại sẽ chung 1 màu sắc.  
  • (5) Bảng thống kê: Hiển thị theo thứ tự các tỉnh/kho hàng/khách hàng có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Tiện ích