TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Quản lý vận đơn

Người dùng chọn đơn hàng gửi hoặc đơn hàng nhận để xem thông tin chi tiết về các vận đơn: 

 • (1) Thanh tìm kiếm: Tìm kiếm theo mã vận đơn, mã đơn hàng và số điện thoại người nhận
 • (2) Bộ lọc thời gian: Lọc ra đơn hàng theo thời gian tạo
 • (3) Bộ lọc theo kho hàng gửi
 • (4) Bộ lọc theo người trả cước: Người nhận/người gửi

 • (5) In đơn: Tick vào đơn muốn in và chọn kích thước muốn in: A5, in nhiệt A6, in A7

Bước 1: Chọn các đơn muốn in bằng cách tick vào ô trước vận đơn và chọn phần in đơn hàng

Bước 2: Tùy chọn hình thức sắp xếp:

 • Theo mã vận đơn hoặc theo đơn hàng
 • Theo thứ tự tăng dần hoặc thứ tự giảm dần. 
 • Với những vận đơn đã chọn, có thể xác nhận chuyển trạng thái chưa in thành đã in để hệ thống tự động lưu lại vào trạng thái vận đơn. 
 • Chọn khổ giấy để in vận đơn

Các kích thước theo mẫu in: 

 • Mẫu A5:

 • Mẫu A6:

 • Mẫu A7:

 • Mẫu A4: Chọn in nhiệt A6 hoặc A7. Chọn in A4 để in vận đơn theo khổ A4.

 • (6) Xuất excel: Chọn xuất excel để xuất file excel các đơn trong danh sách đã lọc.

 File excel cho phép người dùng xem được tất cả các trạng thái của đơn hàng:

 • Mã vận đơn
 • Mã đơn hàng 
 • Ngày tạo
 • Thông tin và địa chỉ người gửi 
 • Thông tin và địa chỉ người nhận 
 • Thông tin về hàng hóa: Tên hàng, giá trị, trọng lượng 
 • Dịch vụ và dịch vụ thêm 
 • Thông tin về cước và các loại phí 
 • Trạng thái đơn hàng 
 • Thông tin khác

(7) Nhập excel: Nhập đơn hàng vào file excel

 • (8) Các trạng thái đơn hàng: Mới tạo, Chờ lấy, Đã lấy , Đang vận chuyển, Đang giao, Giao thành công, Chờ xử lý, Đã duyệt hoàn, Đang chuyển hoàn, Phát tiếp, Đã trả, Đã hủy
 • (9) Chi tiết: Click vào xem chi tiết để xem thông tin chi tiết đơn hàng
 • (10) Thao tác: Các thao tác với vận đơn.

4.1.1 Chi tiết đơn hàng

Tính năng này cho phép xem chi tiết nội dung của đơn hàng: 

 • Nội dung đơn hàng
 • Người gửi hàng
 • Người nhận hàng 
 • Phí và tiền thu hộ: Ấn vào mục Lịch sử sửa đơn để xem chi tiết các lịch sử sửa đơn. 
 • Thông tin hàng hóa 
 • Ghi chú vận đơn 
 • Thông tin bưu tá nhận: 
 • Địa chỉ: Cho xem hiện thông tin bưu cục ở bản đồ. 
 • Đánh giá: Đánh giá dịch vụ bưu tá nhận hàng hóa. 
 • Thông tin bưu tá giao 
 • Chi tiết hành trình đơn hàng 
 • Lịch sử tác động đơn hàng

Tiện ích