TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Đăng nhập tài khoản

Có ba cách để đăng nhập vào tài khoản Viettel Post:

1 Đăng nhập nhanh 

Bước 1: Mở app Viettel Post. 

Bước 2: Chọn thanh QR Code ở trên cùng.

Bước 3: Quét mã QR Code trên website

2 Đăng nhập bằng OTP 

Bước 1: Nhập số điện thoại

Bước 2: Chọn đăng nhập bằng mã OTP. Nhập mã OTP gửi về điện thoại và ấn xác nhận. 

3 Đăng nhập bằng Mocha

Bước 1: Nhập số điện thoại

Bước 2: Chọn đăng nhập bằng Mocha. Nhập mã gửi về app Mocha và ấn xác nhận. 

Hướng dẫn

4 Cập nhật thông tin tài khoản

Tiện ích