TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Tổng quan

Trang Tổng quan cung cấp các chỉ số tổng quát về Tiền hàng, Đơn hàng cần xử lý, Thống kê đơn hàng và Top 10 sản lượng theo tỉnh thành.

  • (1): Bộ lọc thời gian 
  • (2): Thống kê các chỉ số tiền hàng: Đã trả tiền, Chờ trả tiền, Chưa đối soát
  • (3): Biểu đồ thống kê đơn hàng: Đơn giao thành công, Đơn hoàn
  • (4): Biểu đồ top 10 sản lượng đơn theo tỉnh thành
Tiện ích