Quyết định chấp thuận niêm yết của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh đối với cổ phiếu..
22 Tháng Mười Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố quyết định chấp thuận niêm...

Thông báo thay đổi mẫu dấu tròn của Tổng Công ty
19 Tháng Mười, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo...

CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023
5 Tháng Mười, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin miễn nhiệm...

Công văn gửi HNX về đăng ký ngày giao dịch đối với cổ phiếu là cổ tức..
14 Tháng Chín, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Công văn...

Tin cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018

  31/05/19

Vui lòng theo dõi trong link đính kèm. https://drive.google.com/file/d/1InrZeSF8s1ib7b11xlhw2lcvRg6hCmgl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MP8hjiQ65oz5I2YAv10JX2yuNP7YsRMe/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1y9pprl8_HTyCAiIF_kaH_V-tOmCNpGlD/view?usp=sharing  

Xem thêm

Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

  17/05/19

Cong van cua UBCK NN ve viec chap thuan phat hanh co phieu de tra co tuc

Xem thêm

Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn

  02/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn. Vui lòng xem...

Xem thêm

BC kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Tuấn

  28/11/18

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

CBTT giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Tuấn

  26/11/18

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

Thông báo hỗ trợ lưu ký cổ phiếu VTP

  22/11/18

Kính gửi Quý Cổ đông, Để kịp thời hỗ trợ Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel khi cổ phiếu của Tổng Công ty giao dịch...

Xem thêm