Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, vui lòng theo dõi tại đây.