Quyết định chấp thuận niêm yết của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh đối với cổ phiếu VTP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh đối với cổ phiếu VTP, vui lòng theo dõi tại đây.