Thông báo về ngày hủy giao dịch trên sàn UPCOM để chuyển sàn HOSE

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thông báo của HNX về ngày hủy giao dịch trên sàn UPCOM để chuyển sàn HOSE, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.