Công văn gửi HNX về đăng ký ngày giao dịch đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Công văn gửi HNX về đăng ký ngày giao dịch đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2022, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.