Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTP trên sàn Hose

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTP trên sàn Hose, vui lòng theo dõi chi tiết tại đây.