Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người liên quan 6 tháng đầu năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người liên quan 6 tháng đầu năm 2024, vui lòng theo dõi chi tiết tại đây.