CBTT quyết định 1757 của Tổng cục Thuế năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố quyết định xử phạt về thuế số 1757 của Tổng cục thuế năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.