Thông báo của Hose về việc nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Viettel Post

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo của Hose về việc nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Viettel Post, chi tiết vui lòng theo dõi TẠI ĐÂY.