Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với người có liên quan, vui lòng theo dõi tại đây.