Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 8, vui lòng theo dõi tại đây.