Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc, chi tiết vui lòng theo dõi trong file đính kèm.