TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Website: viettelpost.com.vn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 6/6/2020 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tính đến hết 31/12/2019, Viettel Post đã hoàn thành toàn diện, đồng bộ các mục tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2019-2024, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Tới dự đại hội có Ông Nguyễn Đình Chiến – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Trần Trung Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty và các thành viên Ban Điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Tại kỳ Đại hội đồng cô đông lần này, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty và một số nội dung quan trọng khác. Đồng thời, tại Đại hội thường niên 2020, các đại biểu cũng thực hiện bầu bổ sung HĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tại Đại hội, các cổ đông đã phát huy tinh thần trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu hồ sơ tài liệu, tích cực đưa ra ý kiến đóng góp đối với các vấn đề được trình bày tại Đại hội để Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Tổng công ty có thể tiếp thu ý kiến, hoàn thiện kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, xây dựng Tổng công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín và vị thế trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định cho các cổ đông, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Kết quả bầu cử tại Đại hội, đa số các đại biểu nhất trí bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó ông Nguyễn Đình Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TCT Cổ phần Bưu chính Viettel nhiệm kỳ 2019 – 2020. Ông Đinh Thanh Sơn được bầu giữ chức Thành viên HĐQT. Phát biểu tại Đại hội, Tân chủ tịch Nguyễn Đình Chiến nhấn mạnh:

  1. Tiếp tục dẫn dắt Tổng công ty kiên định với mục tiêu chiến lược trở thành “Công ty chuyển phát số một tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao”:
  2. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giao nhận thông qua nền tảng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí vận chuyển, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
  3. Tiếp tục đầu tư vào công nghệ tự động hóa, đầu tư hệ thống băng chuyền chia chọn tự động tại các trung tâm khu vực và các tỉnh có sản lượng lớn.
  4. Xây dựng giải pháp bán hàng thương mại điện tử, hỗ trợ khách hàng bán hàng trong nước và quốc tế thông qua việc quản trị hoạt động bán hàng cho khách hàng và các giải pháp bán hàng toàn diện khác.
  5. Bảo vệ thương hiệu Viettel, thương hiệu Quân đội và thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã quyết định tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2019. Theo đó số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 23.444.842 cổ phần (tương đương 39,32 % tổng số cổ phần hiện có là 59.619.208 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Tổng Công ty dự kiến sau khi phát hành lên 83.064.050 cổ phần).

Năm 2019, VTP ghi nhận những thành tích kỷ lục trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó doanh thu hợp nhất đạt 7.908,48 tỷ đồng, hoàn thành 102,4% kế hoạch, tăng trưởng 58,92%; Lợi nhuận sau thuế đạt 380,14 tỷ đồng hoàn thành 100% kế hoạch, tăng trưởng 36,24%; Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân đạt 11,88%, vượt 3,29% so với kế hoạch; Viettel Post thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 671 tỷ đồng; đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Năm 2019 đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tổng trị giá 62,06 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả đạt 15%, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 41,4% tương ứng với 17.129.323 cổ phiếu.

Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2019 đạt 6.814,47 tỷ đồng, giá cổ phiếu Viettel Post vẫn duy trì ở mức cao. Đến 31/12/2019, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 19,53% cổ phiếu tự do chuyển nhượng của Viettel Post. Hiện Viettel Post không có cổ đông chiến lược nước ngoài.

Mục tiêu 19.232,00 tỷ tổng doanh thu năm 2020 tiếp tục là một thách thức với VTP. Tuy nhiên Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel sẽ có những giải pháp đồng bộ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong đó tập trung: Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ dựa trên dịch vụ lõi là chuyển phát nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng bền vững; Đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh bán hàng vào các sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao, dễ dàng triển khai; Mở rộng cung cấp các dịch vụ gia tăng trên mạng lưới bưu chính đặc biệt là hỗ trợ người nông dân mua bán hàng hóa; Triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị chi phí hiệu quả, tối đa hóa các nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại từng bưu cục.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel thành lập từ năm 1997, tiền thân là Trung tâm phát hành Báo chí. Viettel Post đã từng bước xây dựng mạng lưới phủ kín 63 tỉnh thành trên cả nước, từ thành thị tới vùng nông thôi. Đây là doanh nghiệp đứng thứ hai về thị phần ngành chuyển phát với hơn 1.300 bưu cục, 6.000 điểm giao nhận và hơn 22.000 cán bộ nhân viên. Từ tháng 7/2018, Viettel Post tiếp nhận 827 cửa hàng với gần 5.000 nhân sự, 125.000 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post).

Email: truyenthong@viettelpost.com.vn.