Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 7/2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, chi tiết như sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;

3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;

4. Sơ yếu lý lịch của ông Hoàng Trung Thành;

5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu chính, chuyển phát hoặc bằng thư điện tử hoặc cách thức khác về VTPost trước 12h00 ngày 30/07/2022 theo thông tin dưới đây:

– Ông Lê Công Phú – Thư ký HĐQT – Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

– Địa chỉ nhận thư: Tòa N1, Km2 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Điện thoại: 0962.683.130 (zalo/viber/whatsapp).

– Email: hoidongquantri@viettelpost.com.vn.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông ghi sai khi biểu quyết thì thực hiện tải về Phiếu lấy ý kiến, điền đầy đủ thông tin cá nhân phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông ngày 11/07/2022 và biểu quyết theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.