Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vui lòng click vào đây để theo dõi.