Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  • Thời gian: 8h30 – Ngày 28/4/2018
  • Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội.

 

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

 

Dưới đây là các tài liệu đính kèm: