Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người liên quan 6 tháng cuối năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người liên quan 6 tháng cuối năm 2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.