CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, vui lòng theo dõi tại đây.