Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ năm 2017. 

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.