Báo cáo thường niên năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2019, vui lòng click vào đây để theo dõi.