Báo cáo thường niên năm 2016

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2016, vui lòng theo dõi tại đây.