Báo cáo thường niên năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.