Báo cáo thường niên năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.