Báo cáo thường niên năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023, vui lòng theo dõi tại đây.