Báo cáo thường niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.